Start

Senaste info (uppdaterad 2020-03-28)


Senaste om Lantmäteriförättningen

Lantmäteriet har överklagat domen och detta kommer att behandlas i nästa instans, Miljö överdomstolen. så denna process kommer att fortsätta.


Årsstämman beslutade om extra insatskapital

LFF har under 2019 fakturerat sina medlemmar 500 kr vid två tillfällen, med anledning av att Lantmäteriet tagit ut avgifter som vida överstiger de kostnader som motsvarande föreningar före oss hade. Vi har en pågående tvist med Lantmäteritet om detta och hoppas att de tvingas betala tillbaka den mellanskillnad som vi rimligtvis bör få tillbaka. Denna process tar dock tid och styrelsens förslag till stämman är att ytterligare 500 kr faktureras under 2020, det extra kapital som kommer in ses som insats och vi kommer efter detta ha en medlemsinsats om 21 500 kr


För mer information och svar på specifika frågor läs mer här

Anmäl ändrade kontaktuppgifter

Det är viktigt att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade så att du inte missar utskick och information av olika slag.Vi kommunicerar främst via e-post, så den är extra viktigt att det är rätt adress som vi skickar till.

Gruppavtal

Nytt gruppavtal avseende perioden 1 maj 2019 och 30 april 2023 har tecknats mellan LFF och Comhem. Nya medlemmar i föreningen kommer att till våren erbjudas att ta del av gruppavtalet. Intresseanmälan kan ske redan nu genom e-post till

kassor@larbrofiber.se


Information om gruppavtalet

Öppna nätet!

För dig som inte tecknat gruppavtalet framgår tillgängligt utbud av bredbandsleverantörer hos vår kommunikationsoperatör IP-only av  följande länk.

Här finns också möjlighet att teckna korttidsabonnemang.


Utbudet i det öppna nätet!

GDPR

Lärbro Fleringe Fiber Ekonomisk förening (LFF) hanterar personuppgifter som omfattas av dataskyddsförordningen.

 

Läs mer här


Bilderna ovanför visar kabellagret innan grävning, grävningsarbete i Lärbro och sista bilden är från Fleringe under en intensiv pinningsdag!