Start

Senaste info (uppdaterad 2020-08-29)


Lantmäteriet måste återbetala nästan en miljon kronor till Lärbro Fleringe Fiber ek. för.

 

 

Det är klart nu

Mark- och miljödomstolen dömde i mars i år Lantmäteriet att återbetala 948 585 kr till Lärbro Fleringe fiberförening, LFF. Lantmäteriet hade från början debiterat LFF drygt 1,5 miljoner kronor för myndighetens arbete med ledningsrätt för LFF:s fiberledningar. Lantmäteriet överklagade domen. Nu har mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte ta upp Lantmäteriets överklagande i den delen. Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas. Det är alltså nu helt klarlagt att mark- och miljödomstolens dom gäller och att Lantmäteriet är skyldigt att återbetala beloppet till LFF.

 

Rättegångskostnaderna kvarstår

Av mark- och miljööverdomstolens beslut framgår också att det inte ännu är avgjort om Lantmäteriet ska betala någon del av LFF:s rättegångskostnader. För att staten ska vara ersättningsskyldig i ett sådant här fall krävs ”synnerliga skäl”. Mark- och miljödomstolen ansåg att det fanns sådana skäl och beslutade att Lantmäteriet skulle betala 64 000 kr till LFF. Mark- och miljööverdomstolens beslut innebär att den tar upp Lantmäteriets överklagande i den delen som avser rättegångskostnaderna. LFF har getts tillfälle att yttra sig innan det slutliga beslutet fattas. LFF anser att Lantmäteriet i det här fallet bör betala kostnaderna.

 

En stor seger

Även om ärendet alltså inte är helt avgjort ännu så står det klart att LFF har vunnit en stor seger, som har stor betydelse för föreningens ekonomi och framtid. Domstolarnas avgöranden har väckt uppmärksamhet även i andra delar av landet.

 

LFF har i domstolarna företrätts av advokat Lars Dahlström, som i sin tur har biträtts av Jerker Loré och Jeanette Lundh vid Jordnära Juridik.

 

Björn Wikström, ordförande


Se detaljer här

Anmäl ändrade kontaktuppgifter

Det är viktigt att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade så att du inte missar utskick och information av olika slag.Vi kommunicerar främst via e-post, så den är extra viktigt att det är rätt adress som vi skickar till.

Gruppavtal

Nytt gruppavtal avseende perioden 1 maj 2019 och 30 april 2023 har tecknats mellan LFF och Comhem. Nya medlemmar i föreningen kommer att till våren erbjudas att ta del av gruppavtalet. Intresseanmälan kan ske redan nu genom e-post till

kassor@larbrofiber.se


Information om gruppavtalet

Öppna nätet!

För dig som inte tecknat gruppavtalet framgår tillgängligt utbud av bredbandsleverantörer hos vår kommunikationsoperatör IP-only av  följande länk.

Här finns också möjlighet att teckna korttidsabonnemang.


Utbudet i det öppna nätet!

GDPR

Lärbro Fleringe Fiber Ekonomisk förening (LFF) hanterar personuppgifter som omfattas av dataskyddsförordningen.

 

Läs mer här


Bilderna ovanför visar kabellagret innan grävning, grävningsarbete i Lärbro och sista bilden är från Fleringe under en intensiv pinningsdag!