Grävning

När du skall gräva


En avgrävning av fiberledningen kan bli väldigt dyr och dessutom skapa långa avbrott för föreningens medlemmar. Innan du börjar gräva är det därför viktigt att du anmäler grävarbetet på Ledningskollen. Det är gratis att anmäla ett ärende och alla ledningsägare i området kommer därefter få ett meddelande om ditt grävarbete och får möjlighet att skicka kartmaterial eller göra utsättning av sin ledning i närheten av där du skall gräva.


Observera att anmälan till Ledningskollen inte får ske om grävningen avser egen tomtmark som saknar stamledning, det vill säga om du endast har en egen servis på tomten.


Är du osäker, kontakta föreningens ordförande eller kassör på e-postadressen ordforande@larbrofiber.se eller kassor@larbrofiber.se