Sälja fastighet

Sälja ansluten fastighet


När en fastighet som är ansluten till fiberföreningens nät säljs, är det viktigt att skriva över anslutningen på den nye fastighetsägaren. I annat fall kommer fakturor och ansvar för bredbandstrafik stanna kvar hos den tidigare fastighetsägaren. Lämpligast sker överlåtelsen av anslutningen i samband med själva fastighetsöverlåtelseavtalet. 

 

Vill inte den nye ägaren använda fiberanslutningen går det att avsluta. Man skall dock vara medveten om att det kostar cirka 5000 kr i avgift  att återaktivera den.

 

Endast medlemmar i fiberföreningen får använda fibernätet. Ny ägare till ansluten fastighet skall söka om medlemskap i föreningen genom att underteckna ett medlemsavtal och skicka till föreningens kassör (för e-postadress, klicka på kassörens namn under fliken styrelse).