Styrelse

Styrelsen efter årsmötet 2019-02-16

Ordförande

Björn Wikström

Adress: Forsavägen 12, 62452 LÄRBRO


Kassör

Magnus Röcklinger

Adress: Fleringe Lundarhage 520, 62460 LÄRBRO


Sekreterare

Ulf Jacobsson


Ledamöter                 

Jan Wahlén, Torsten Bogren, Ulrika LindströmVerksamhetsdokument