Styrelse

Styrelsen efter årsmötet 2018-02-17

Ordförande

Björn Wikström

Adress: Forsavägen 12, 62452 LÄRBRO

 

Kassör

Magnus Röcklinger

Adress: Fleringe Lundarhage 520, 62460 LÄRBRO

 

Sekreterare

Ulf Jacobsson

 

Ledamöter

Jan Wahlén, Torsten Bogren, Ulrika Lindström, Fredrik Gradelius

 

 

Verksamhetsdokument