Start

Senaste info (uppdaterad 2019-05-23)

 

 

Beslut om extra avgift

Beslutet om extra avgift 


Föreningsstämma

Lärbro Fleringe fiber höll föreningsstämma den 16/2 kl 13.00 i korsbygården Lärbro.

Årsredovisning och protokoll

 

Nya Gruppavtal

Befintligt gruppavtal med Boxer löper ut den 30 april 2019. Möjlighet till fyra års förlängning av gruppavtalet ges till medlemmar med befintliga avtal hos Boxer. Därutöver har ett nytt avtal slutits med Comhem som ger samtliga medlemmar möjlighet att teckna ett fyrårigt gruppavtal med Comhem som leverantör av triple-play-tjänster. Avtalen med Boxer respektive Comhem löper från den 1 maj 2019 till den 30 april 2023.

Tiden för att teckan nytt avtal har gått ut! 

 

Öppna nätet!

För dig som inte tecknat gruppavtalet framgår tillgängligt utbud av bredbandsleverantörer hos vår kommunikationsoperatör IP-only av  följande länk.

 

Utbudet i det öppna nätet!

 

 

GDPR

Lärbro Fleringe Fiber Ekonomisk förening (LFF) hanterar personuppgifter som omfattas av GDPR.

 

Läs mer här

 

 

 

 

 


Bilderna ovanför visar kabellagret innan grävning, grävningsarbete i Lärbro och sista bilden är från Fleringe under en intensiv pinningsdag!