Start

Senaste info (uppdaterad 2018-11-26)

 

 

Nya Gruppavtal

Befintligt gruppavtal med Boxer löper ut den 30 april 2019. Möjlighet till fyra års förlängning av gruppavtalet ges till medlemmar med befintliga avtal hos Boxer. Därutöver har ett nytt avtal slutits med Comhem som ger samtliga medlemmar möjlighet att teckna ett fyrårigt gruppavtal med Comhem som leverantör av triple-play-tjänster. Avtalen med Boxer respektive Comhem löper från den 1 maj 2019 till den 30 april 2023. För mer information och val av leverantör, se fliken Gruppavtal.

 

 

Öppna nätet!

För dig som inte tecknat gruppavtalet framgår tillgängligt utbud av bredbandsleverantörer hos vår kommunikationsoperatör IP-only av följande länk.

 

Utbudet i det öppna nätet!

 

 

GDPR

Lärbro Fleringe Fiber Ekonomisk förening (LFF) hanterar personuppgifter som omfattas av GDPR.

 

Läs mer här

 

 

 

 

 

 

Bilderna ovanför visar kabellagret innan grävning, grävningsarbete i Lärbro och sista bilden är från Fleringe under en intensiv pinningsdag!